InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Volg ons op

Uit Elvenar Wiki NL
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Template:Buildings}} {{Template:Orcs_Buildings}} ===Mushroom Farm=== The Mushroom Farm is the building that the Goblins will bring into your city and it will prod...')
 
(Nederlands vertaald)
Regel 1: Regel 1:
 
{{Template:Buildings}}
 
{{Template:Buildings}}
 
{{Template:Orcs_Buildings}}
 
{{Template:Orcs_Buildings}}
===Mushroom Farm===
+
===Paddenstoelenboederij===
The Mushroom Farm is the building that the Goblins will bring into your city and it will produce: Hardshroom [[File:Orcs hardshroom.png|25px]], Psychoshroom [[File:Orcs_psychoshroom.png|25px]], Powershroom [[File:Orcs_powershroom.png|25px]] and Shroom of Wisdom [[File:Orcs shroomofwisdom.png|25px]].
+
De Paddenstoelenboerderij is het gebouw dat de Kobolden in je stad zullen brengen. Het produceert: Hardestoelen [[File:Orcs hardshroom.png|25px]], Psychostoelen [[File:Orcs_psychoshroom.png|25px]], Krachtenstoelen [[File:Orcs_powershroom.png|25px]] en Paddestoelen der wijsheid [[File:Orcs shroomofwisdom.png|25px]].
  
 
[[File:Mushfarm1.png|center]]
 
[[File:Mushfarm1.png|center]]
  
  
====Purpose====
+
====Doel====
The Mushroom Farm is the base building for the new race as you will need its mushrooms for evolving your city and continue your progress in Elvenar. From upgrading the [[Orcs Portal Site]] to building and upgrading the [[Orcs Rally Point]], unlocking some new technologies in the Research Tree or produce other Orcs' Goods, they will all require you to put the Goblins to work on their farms.
+
De Paddestoelenboerderij is het basisgebouw voor het nieuwe ras, omdat je het nodig hebt om je stad te evalueren en verder te komen in Elvenar. Van het uitbreiden van je [[Orksportaal]] tot het bouwen en uitbreiden van het [[Ork rallypunt]], ontgrendelen van nieuwe technologieën in de Onderzoeksboom of andere Orksgoederen gebruiken. Ze vereisen allemaal dat je de Kobolden aan het werk zet in de Boerderijen.
 +
 
  
 
[[File:Mushfarm2.png|center]]
 
[[File:Mushfarm2.png|center]]
  
Growing Mushrooms in the Mushroom Farm requires input resources: to produce Hardshroom you will need Gems, to produce Psychoshroom you will need Magic Dust, to produce the Powershroom you will need Elixir and to produce the rare Shroom of Wisdom you will need Orc Dung (produced in the [[Orcs Rally Point]]). This is why you will see a premium option to get Orc Dung when you first open the production window on the Mushroom Farm. However, as soon as you build the [[Orcs Rally Point]] and have enough of Orc Dung to produce this Good, you will see its button green as the others.
+
Paddestoelen groeien in de Paddestoelenboerderij vereisen invoer goederen: Om Hardestoelen te maken heb je Edelstenen nodig, om Psychostoelen te maken heb je Toverstof nodig, om Krachtenstoelen te maken heb je Elixer nodig en voor Paddestoelen der Wijsheid heb je Orkspoep(Gemaakt in de [[Ork rallypunt]]) nodig. Dit is de reden dat je een premium optie ziet om Orkspoep te krijgen wanneer je het productiescherm voor de eerste keer opent. Wanneer je het [[Ork rallypunt]] gebouwd hebt en genoeg Orkspoep gemaakt heb zal je zien dat de optie voor dit goed ook groen wordt.
  
  
====Collecting Productions====
+
====Producties ophalen====
 
[[File:Mushfarm3.png|center]]
 
[[File:Mushfarm3.png|center]]
  
You can boost your Mushroom Farm production by upgrading the [[Orcs Portal Site]] in order to allow you to produce more in the same amount of time.You will know that there is a bonus given from a boost if you see a green arrow on the Goods icon.
+
Je kan de productie van je Paddestoelenboerderij verhogen door je [[Orksportaal]] uit te breiden. Dit stelt je in staat om meer te produceren in dezelfde tijd. Je kan zien dat je een bonus krijgt aan de hand van het groene pijltje op het desbetreffende goed.
  
While the production is running, you can see its progress, the remaining production time and the current amount of the produced Good. If you want, you can cancel the production and you will get the input resources back.
+
Wanneer de productie bezig is, kan je de progressie zien,.de resterende tijd en de hoeveelheid goederen die momenteel gemaakt wordt. Als je wilt, kan je de productie annuleren, dan krijg je de gebruikte goederen terug.  
  
  
Regel 26: Regel 27:
  
  
After your production is finished you will need to collect it in order to add it to your Portal storage. You will see the an icon on the top of each Mushroom Farm matching the chosen production. As said before only Shroom of Wisdom will have a limited Storage capacity for the Mushroom Farm, meaning you will see a greyed icon for this Good when you reach its maximum capacity.
+
Nadat de productie klaar is, moet je het ophalen om de goederen toe te voegen aan je Portaalopslag. Boven de Paddestoelenboederij  staat het icoon van het goed dat geproduceerd is. Zoals eerder genoemd hebben alleen Paddestoelen der wijsheid een beperkte opslag. voor de paddestoelenboerderij, dus als de opslag vol zit zal je een grijs icoontje zien.
  
If this happens, you can either spend some of this resource in order to have more available space for it, upgrade the [[Orcs Portal Site]] to increase its storage capacity or just discard that production so that you can immediately start a different one.  
+
Als dit gebeurd kan je het goed spenderen om meer ruimte te maken, of je kan het [[Orksportaal] uitbreiden voor meer opslag. Je kan ook de productie weggooien om een andere productie te starten.  
  
 
[[File:Mushfarm5.png|center]]
 
[[File:Mushfarm5.png|center]]
  
  
====Requirements====
+
====Vereisten====
To get a Mushroom Farm you need to unlock its technology in the Research Tree and build it via the Buildings menu, as long as you have the required resources. It needs a Swamp Trail connection to the [[Orcs Portal Site]], it can be sold, rebuilt and upgraded.
+
Om een paddestoelenboerderij te krijgen moet je de juiste onderzoek afgerond hebben en gebouws hebben via het bouwmenu. Het gebouw heeft een connectie nodig met het [[Orksportaal]] met een Moeraspad. Het gebouw kan verkocht, herbouwd en uitgebreid worden.
 +
 
  
 +
====Uitbreiden====
 +
Het uitbreiden van een Paddestoelenboerderij verhoogt:
  
====Upgrade====
+
#De hoeveeleheid geproduceerde goederen per keer. Dus de productie wordt efficiënter.
Upgrading a Mushroom Farm to the next level will increase:
 
  
#The amount of produced Goods per time. So, the production will be more efficient!
 
  
 
[[File:Mushfarm6.png|center]]
 
[[File:Mushfarm6.png|center]]
  
  
===Mushroom Farm Overview===
+
===Paddestoelenboerderij Overzicht===
 
{| style="text-align: center"
 
{| style="text-align: center"
!colspan="10"|Mushroom Farm Information
+
!colspan="10"|Paddestoelenboerderij Informatie
 
|-
 
|-
|Level
+
|Niveau
|colspan="2"|Requirements
+
|colspan="2"|Vereisten
|colspan="3"|Costs
+
|colspan="3"|Kosten
|colspan="4"|Benefits
+
|colspan="4"|Voordelen
 
|-
 
|-
|[[File:Level small.png|Level]]
+
|[[File:Level small.png|Niveau]]
|[[File:field_small.png|Size]]
+
|[[File:field_small.png|Grootte]]
|[[File:time_small.png|Construction Time]]
+
|[[File:time_small.png|Bouwtijd]]
|[[File:supply_small.png|Supplies]]
+
|[[File:supply_small.png|Voorraden]]
|[[File:Orcs hardshroom.png|25px|Hardshroom]]
+
|[[File:Orcs hardshroom.png|25px|Hardestoelen]]
|[[File:Orcs_debris.png|25px|Debris]]
+
|[[File:Orcs_debris.png|25px|Puin]]
|[[File:Orcs hardshroom.png|25px|Hardshroom]]/12h
+
|[[File:Orcs hardshroom.png|25px|Hardestoelen]]/12h
|[[File:Orcs_psychoshroom.png|25px|Psychoshroom]]/1d
+
|[[File:Orcs_psychoshroom.png|25px|Psychostoelen]]/1d
|[[File:Orcs_powershroom.png|25px|Powershroom]]/1d, 12h
+
|[[File:Orcs_powershroom.png|25px|Krachtenstoelen]]/1d, 12h
|[[File:Orcs shroomofwisdom.png|25px|Shroom of Wisdom]]/2d
+
|[[File:Orcs shroomofwisdom.png|25px|Paddestoelen der Wijsheid]]/2d
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
Regel 111: Regel 113:
  
  
===Building Levels===
+
===Gebouw Niveaus===
  
 
{| align=center
 
{| align=center
!Level 1  
+
!Niveau 1  
!Level 2
+
!Niveau 2
!Level 3
+
!Niveau 3
!Level 4
+
!Niveau 4
 
|-
 
|-
 
|[[File:MfL1.png|170px|center]]
 
|[[File:MfL1.png|170px|center]]
Regel 124: Regel 126:
 
|[[File:MfL4.png|150px|center]]
 
|[[File:MfL4.png|150px|center]]
 
|-
 
|-
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Press on each building level to see a bigger image.
+
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien.  
 
  |}
 
  |}

Versie van 2 aug 2016 22:19


Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Vestigingen Expansion.png
Ga terug naar: Gebouwen Overzicht


Orks & Kobolden Gebouwen Overzicht
Portalsite orcs.png

Orksportaal

Street orcs.png

Moeraspad

Production 1 orcs.png

Paddestoelenboerderij

Production 2 orcs.png

Ork rallypunt

Paddenstoelenboederij

De Paddenstoelenboerderij is het gebouw dat de Kobolden in je stad zullen brengen. Het produceert: Hardestoelen Orcs hardshroom.png, Psychostoelen Orcs psychoshroom.png, Krachtenstoelen Orcs powershroom.png en Paddestoelen der wijsheid Orcs shroomofwisdom.png.

Mushfarm1.png


Doel

De Paddestoelenboerderij is het basisgebouw voor het nieuwe ras, omdat je het nodig hebt om je stad te evalueren en verder te komen in Elvenar. Van het uitbreiden van je Orksportaal tot het bouwen en uitbreiden van het Ork rallypunt, ontgrendelen van nieuwe technologieën in de Onderzoeksboom of andere Orksgoederen gebruiken. Ze vereisen allemaal dat je de Kobolden aan het werk zet in de Boerderijen.


Mushfarm2.png

Paddestoelen groeien in de Paddestoelenboerderij vereisen invoer goederen: Om Hardestoelen te maken heb je Edelstenen nodig, om Psychostoelen te maken heb je Toverstof nodig, om Krachtenstoelen te maken heb je Elixer nodig en voor Paddestoelen der Wijsheid heb je Orkspoep(Gemaakt in de Ork rallypunt) nodig. Dit is de reden dat je een premium optie ziet om Orkspoep te krijgen wanneer je het productiescherm voor de eerste keer opent. Wanneer je het Ork rallypunt gebouwd hebt en genoeg Orkspoep gemaakt heb zal je zien dat de optie voor dit goed ook groen wordt.


Producties ophalen

Mushfarm3.png

Je kan de productie van je Paddestoelenboerderij verhogen door je Orksportaal uit te breiden. Dit stelt je in staat om meer te produceren in dezelfde tijd. Je kan zien dat je een bonus krijgt aan de hand van het groene pijltje op het desbetreffende goed.

Wanneer de productie bezig is, kan je de progressie zien,.de resterende tijd en de hoeveelheid goederen die momenteel gemaakt wordt. Als je wilt, kan je de productie annuleren, dan krijg je de gebruikte goederen terug.


Mushfarm4.png


Nadat de productie klaar is, moet je het ophalen om de goederen toe te voegen aan je Portaalopslag. Boven de Paddestoelenboederij staat het icoon van het goed dat geproduceerd is. Zoals eerder genoemd hebben alleen Paddestoelen der wijsheid een beperkte opslag. voor de paddestoelenboerderij, dus als de opslag vol zit zal je een grijs icoontje zien.

Als dit gebeurd kan je het goed spenderen om meer ruimte te maken, of je kan het [[Orksportaal] uitbreiden voor meer opslag. Je kan ook de productie weggooien om een andere productie te starten.

Mushfarm5.png


Vereisten

Om een paddestoelenboerderij te krijgen moet je de juiste onderzoek afgerond hebben en gebouws hebben via het bouwmenu. Het gebouw heeft een connectie nodig met het Orksportaal met een Moeraspad. Het gebouw kan verkocht, herbouwd en uitgebreid worden.


Uitbreiden

Het uitbreiden van een Paddestoelenboerderij verhoogt:

  1. De hoeveeleheid geproduceerde goederen per keer. Dus de productie wordt efficiënter.


Mushfarm6.png


Paddestoelenboerderij Overzicht

Paddestoelenboerderij Informatie
Niveau Vereisten Kosten Voordelen
Niveau Grootte Bouwtijd Voorraden Hardestoelen Puin Hardestoelen/12h Psychostoelen/1d Krachtenstoelen/1d, 12h Paddestoelen der Wijsheid/2d
1 2x2 45m 22s 7.400 - - 140 100 60 20
2 2x2 48m 11s 8.300 550 19 210 150 90 30
3 2x2 50m 50s 9.100 1.100 29 280 200 120 40
4 2x2 55m 59s 10.300 1.650 40 350 250 150 50


Gebouw Niveaus

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
MfL1.png
MfL2.png
MfL3.png
MfL4.png
Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien.