Orksportaal: verschil tussen versies

Uit Elvenar Wiki NL
Naar navigatie springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Template:Buildings}} {{Template:Orcs_Buildings}} ===Orcs Portal Site=== The Orcs Portal Site is the building that will allow you to bring the Orcs & Goblins back...')
 
 
(10 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Template:Buildings}}
{{Template:Buildings}}
{{Template:Orcs_Buildings}}
{{Template:Orcs_Buildings}}
===Orcs Portal Site===
===Orksportaal===
The Orcs Portal Site is the building that will allow you to bring the Orcs & Goblins back from the dead into Elvenar. As soon as you research its technology and place the building in your city, you will start seeing these nasty creatures running around your city searching for something to destroy...  
Het Orksportaal is het gebouw dat de Orks & Kobolden tot leven doet weken in Elvenar. Zodra je het gebouw onderzocht hebt en geplaatst hebt in je stad, zal je, de vieze beesten in je stad zien rondrennen, opzoek naar iets om kapot te maken...
 


[[File:OrcsPortal.png|center]]
[[File:OrcsPortal.png|center]]
====Purpose====
====Doel====
Being the only way to bring the Orcs & Goblins back to life and keep them in your city until they are fully established, the Portal will need a street connection to your Main Hall at all times, just like all the buildings you have so far. On the other hand, to connect the Portal to their special buildings - [[Mushroom Farm]] and [[Orcs Rally Point]] - you will need a special street called the Swamp Tail.
 
Om de Orks en Kobolden terug tot leven te roepen en ze ook levend te houden heb je een Orksportaal nodig. Net als alle andere gebouwen heeft een Orksportaal ten alle tijden een verbinding met je stadshuis nodig. Aan de andere kant is het portaal de connectie naar zijn speciale gebouwen: [[Paddestoelenboerderij]] en [[Orks verzamelplaats]] , hiervoor zal je wel de speciale straat nodig hebben: het Moeraspad.


[[File:OrcsportalVW.png|center]]
[[File:OrcsportalVW.png|center]]


Het Orksportaal dient als opslag van alle goederen die de kobolden produceren in hun Paddestoelenboederij, de goederen die Orks terugbrengen van hun activiteiten, en als een bron van productie bonussen voor hun gebouwen.
Zoals je zult zien, hebben de Orks & Kobolden gebouwen verschillende doelen, resulterend in verschillende goederen! De meeste hiervan kunnen ongelimiteerd opgeslagen worden. Alleen de Paddestoelen der wijsheid en Buit niet.


The Orcs Portal Site will act as the storage for all that Goblins produce in their Mushroom Farms, the things that Orcs bring from their activities, as well as the source for their buildings' production bonus.
Door op het gebouw te klikken open je de inventaris van de producties van dit ras: Het laat de opslag capaciteiten zien van de 2 goederen, de hoeveelheid goederen die je van alle goederen hebt van dit ras en de huidige bonuspercentage voor alle gebouwen die de bonus krijgen. Wanneer de opslag volt zit voor de Paddestoelen der wijsheid of de Buit dan laat het een rode bar zien op het desbetreffende goed. Om meer op te kunnen slaan moet je het portaal uitbreiden.
As you will notice Orcs & Goblins Buildings have different purposes, resulting in different Goods! Most of them can be stored unlimitedly in the Portal, except for the Shroom of Wisdom and Loot.
 
Clicking on the building opens your inventory for the race's productions: it will show you the storage capacity for those two Goods, the amount you have of all the others as well as the current bonus percentage for all buildings' productions. When the storage is full for Shroom of Wisdom or Loot, it will show a red bar on the respective Good information. To enlarge its storage capacity you will need to upgrade the Portal to the next level or spend some Goods!


[[File:Orcresorcef.png|center]]
[[File:Orcresorcef.png|center]]


 
Als je met je muis over het portaal gaat dan zal je een tooltip zien met de huidige opslag capaciteiten en hoeveel goederen er gevuld zijn in je gebouw.
If you hover your mouse over the Orcs Portal Site you will be able to see a tooltip with the current storage capacity and how filled with Goods your building is.  
[[File:OrcsPSfull.png|700px|center]]
[[File:OrcsPSfull.png|700px|center]]


 
====Vereisten====
====Requirements====
Je kan alleen het Portaal bouwen nadat je het juiste onderzoek afgerond. Het Portaal heeft een straatconnectie nodig met het Stadhuis. het gebouw kan verkocht, herbouwd en uitgebreid worden.
You can only build the Orcs Portal Site after researching its technology and as long as you have the proper resources to unlock it in the Research Tree. It needs a street connection to the Main Hall, it can be sold, rebuilt and upgraded.
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
  |style="background-color:#af895f;"|'''Hint:''' Even if you sell your Orcs Portal Site, you will keep the race's resources in your city!
  |style="background-color:#af895f;"|'''Hint:''' Zelfs als je het Orksportaal verkoopt zal je alle opslag van de Orkgoederen bewaren in je stad!  
|}
|}
====Upgrade====
====Uitbreiden====


Upgrading the Orcs Portal Site to a new level will increase:
Het uitbreiden van het Orksportaal geeft de volgende voordelen:


#The amount of Shroom of Wisdom and Loot you can store;
#De hoeveelheid Paddestoelen der wijsheid en Buit die je kan opslaan;
#The production bonus for all the Orcs & Goblins' Goods;
#De productiebonus voor alle Orks & Kobolden goederen;


[[File:Orcportalupgrade.png|center]]
[[File:Orcportalupgrade.png|center]]


 
===Orksportaal Overzicht===
===Orcs Portal Overview===
{| style="text-align: center"
{| style="text-align: center"
!colspan="11"|Orcs Portal Information
!colspan="11"|Orksportaal Informatie
|-
|-
|Level
|Niveau
|colspan="2"|Requirements
|colspan="2"|Vereisten
|colspan="4"|Costs
|colspan="4"|Kosten
|colspan="4"|Benefits
|colspan="4"|Voordelen
|-
|-
|[[File:Level small.png|Level]]
|[[File:Level small.png|Niveau]]
|[[File:field_small.png|Size]]
|[[File:field_small.png|Grootte]]
|[[File:time_small.png|Construction Time]]
|[[File:time_small.png|Bouwtijd]]
|[[File:coin_small.png|Coins]]
|[[File:coin_small.png|Munten]]
|[[File:supply_small.png|Supplies]]
|[[File:supply_small.png|Voorraden]]
|[[File:Orcs_hardshroom.png|25px|HardShroom]]
|[[File:Orcs_hardshroom.png|25px|Hardestoelen]]
|[[File:Orcs_debris.png|25px|Debris]]
|[[File:Orcs_debris.png|25px|Puin]]
|[[File:Orcs_shroomofwisdom.png|25px|Shroom of Wisdom]]Capacity
|[[File:Orcs_shroomofwisdom.png|25px|Paddestoelen der Wijsheid]]Opslagcapaciteit
|[[File:Orcs_loot.png|25px|Loot]]Capacity
|[[File:Orcs_loot.png|25px|Buit]]Opslagcapaciteit
|[[File:Goods_orcs_small_bonus.png|Resources Production Boost]]
|[[File:Goods_orcs_small_bonus.png|Goederen productieboost]]
|-
|-
|1
|1
Regel 112: Regel 110:
|}
|}


===Building Levels===
===Gebouw Niveaus===


{| align=center
{| align=center
!Level 1  
!Niveau 1  
!Level 2
!Niveau 2
!Level 3
!Niveau 3
!Level 4
!Niveau 4
|-
|-
|[[File:OCP1.png|130px|center]]
|[[File:OCP1.png|130px|center]]
Regel 125: Regel 123:
|[[File:OCP4.png|120px|center]]
|[[File:OCP4.png|120px|center]]
|-
|-
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Press on each building level to see a bigger image.
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien.  
  |}
  |}

Huidige versie van 20 jul 2022 om 06:59


Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Vestigingen Expansion.png
Ga terug naar: Gebouwen Overzicht


Orks & Kobolden Gebouwen Overzicht
Portalsite orcs.png

Orksportaal

Street orcs.png

Moeraspad

Production 1 orcs.png

Paddestoelenboerderij

Production 2 orcs.png

Ork rallypunt

Orksportaal

Het Orksportaal is het gebouw dat de Orks & Kobolden tot leven doet weken in Elvenar. Zodra je het gebouw onderzocht hebt en geplaatst hebt in je stad, zal je, de vieze beesten in je stad zien rondrennen, opzoek naar iets om kapot te maken...


OrcsPortal.png


Doel

Om de Orks en Kobolden terug tot leven te roepen en ze ook levend te houden heb je een Orksportaal nodig. Net als alle andere gebouwen heeft een Orksportaal ten alle tijden een verbinding met je stadshuis nodig. Aan de andere kant is het portaal de connectie naar zijn speciale gebouwen: Paddestoelenboerderij en Orks verzamelplaats , hiervoor zal je wel de speciale straat nodig hebben: het Moeraspad.

OrcsportalVW.png

Het Orksportaal dient als opslag van alle goederen die de kobolden produceren in hun Paddestoelenboederij, de goederen die Orks terugbrengen van hun activiteiten, en als een bron van productie bonussen voor hun gebouwen. Zoals je zult zien, hebben de Orks & Kobolden gebouwen verschillende doelen, resulterend in verschillende goederen! De meeste hiervan kunnen ongelimiteerd opgeslagen worden. Alleen de Paddestoelen der wijsheid en Buit niet.

Door op het gebouw te klikken open je de inventaris van de producties van dit ras: Het laat de opslag capaciteiten zien van de 2 goederen, de hoeveelheid goederen die je van alle goederen hebt van dit ras en de huidige bonuspercentage voor alle gebouwen die de bonus krijgen. Wanneer de opslag volt zit voor de Paddestoelen der wijsheid of de Buit dan laat het een rode bar zien op het desbetreffende goed. Om meer op te kunnen slaan moet je het portaal uitbreiden.

Orcresorcef.png

Als je met je muis over het portaal gaat dan zal je een tooltip zien met de huidige opslag capaciteiten en hoeveel goederen er gevuld zijn in je gebouw.


OrcsPSfull.png

Vereisten

Je kan alleen het Portaal bouwen nadat je het juiste onderzoek afgerond. Het Portaal heeft een straatconnectie nodig met het Stadhuis. het gebouw kan verkocht, herbouwd en uitgebreid worden.


Hint: Zelfs als je het Orksportaal verkoopt zal je alle opslag van de Orkgoederen bewaren in je stad!


Uitbreiden

Het uitbreiden van het Orksportaal geeft de volgende voordelen:

  1. De hoeveelheid Paddestoelen der wijsheid en Buit die je kan opslaan;
  2. De productiebonus voor alle Orks & Kobolden goederen;
Orcportalupgrade.png

Orksportaal Overzicht

Orksportaal Informatie
Niveau Vereisten Kosten Voordelen
Niveau Grootte Bouwtijd Munten Voorraden Hardestoelen Puin Paddestoelen der WijsheidOpslagcapaciteit BuitOpslagcapaciteit Goederen productieboost
1 3x4 16h 690.000 49.000 - - 600 1000 -
2 3x5 16h 59m 780.000 55.000 10.100 175 1000 1600 20%
3 4x5 17h 55m 860.000 60.000 20.000 350 1500 2300 40%
4 4x6 19h 02m 970.000 68.000 30.000 520 2200 3300 60%

Gebouw Niveaus

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
OCP1.png
OCP2.png
OCP3.png
OCP4.png
Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien.