Graanakker: verschil tussen versies

Uit Elvenar Wiki NL
Naar navigatie springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Template:Buildings}}{{Template:Halflings_Buildings}} ===Grain Field=== The Grain Field produces Grain 25px, Carrots File:gr6_carrots.png...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Template:Buildings}}{{Template:Halflings_Buildings}}
{{Template:Buildings}}{{Template:Halflings_Buildings}}
===Grain Field===
===Graanakker===


The Grain Field produces Grain [[File:gr6_grain.png|25px]], Carrots [[File:gr6_carrots.png|25px]], Pumpkins [[File:gr6_pumpkins.png|25px]] and Apples [[File:gr6_apples.png|25px]], depending on the level of the building! (This is different from what we have seen before in Elvenar)
De Graanakker produceert Graan [[File:gr6_grain.png|25px]], Wortels [[File:gr6_carrots.png|25px]], Pompoenen [[File:gr6_pumpkins.png|25px]] en Appels [[File:gr6_apples.png|25px]], op basis van het level van het gebouw! (Dit is anders dan wat we tot nu toe hebben gezien in Elvenar)


'''Note: The fields are only able to produce one type resource per building level.'''
 
'''Let op: De graanakker kan maar een type goed produceren per gebouw level.'''
Regel 10: Regel 11:
====Purpose====
====Doel====
In the Farms, Magic Fertilizer is produced for the Fields they cultivate. The Grain Field, which need a direct connection to a Farm (but no street connection and no irrigation canal connection), can only produce one resource at a time. By upgrading a Grain Field, the produced resource will change. '''So you don't upgrade Grain Fields to improve the output, but to switch to a different resource!'''
In de boerderij wordt kunstmest geproduceerd voor de akkers die ze verbouwen. De graanakkers, die een direct verbinding nodig hebben met de boerderij(maar geen straatconnectie of via een irrigatiekanaal), kunnen maar een soort goed produceren per level. '''Dus breid een graanakker niet om de hoeveelheid productie van dat goed te vergroten, maar om een ander goed te produceren!'''


Depending on the level, the Grain Field produce either Grain, Carrots, Pumpkins or Apples that can then be processed in the Farms to make Tingle Bread, Savvy Soup and Jolly Jelly.
Afhankelijk van het level produceert de graanakker ofwel graan, wortels, pompoenen of appels die daarna verwerkt kunnen worden naar tintelbrood, breinsoep of jollige jam in de boerderij.


[[File:02Field.png|700px|center]]
[[File:02Field.png|700px|center]]
The Grain Field doesn't require any resource to produce. Grain(level 1) or Carrots(level 2) or Pumpkins(level 3) or Apples(level 4) are produced automatically over time from the Grain Field without the need for you to give the order. You will only need to click on the building to collect the Goods and store them in the [[Spring Grove]]. The produced resource will only be available once it has been collected!
De graanakker heeft geen goederen nodig om iets te produceren. Graan(level 1), Wortels(level 2), Pompoenen(level 3) en Appels(level 4) worden automatisch over tijd geproduceerd, net zoals bij een Huis. Je hoeft alleen de productie op te halen zodra hetklaar is. Je kan de goederen pas gebruiken zodra je ze opgehaald hebt van de akker!


   
   


====Collecting Productions====
====Productie ophalen====


[[File:03Field.png|center]]
[[File:03Field.png|center]]


 
Je kan de productie van de graanakker verhogen door de [[bronboom]] uit te breiden. Je kan zien dat je een bonus hebt als je een groene pijl bij het desbetreffende goed ziet.  
You can boost your Grain Field production by upgrading the [[Spring Grove]] in order to allow you to produce more in the same amount of time.You will know that there is a bonus given from a boost if you see a green arrow on the Goods icon.


   
   
Regel 33: Regel 33:
[[File:Field collection.png|700px|center]]
[[File:Field collection.png|700px|center]]


 
Nadat de productie klaar is moet je het ophalen om het toe te voegen aan je opslag. Je zal het icoon van het goed zien boven de akker.
After your production is finished you will need to collect it in order to add it to your Portal storage. You will see the an icon on the top of each Grain Field matching the chosen production.
 
   
   


====Requirements====
====Vereisten====
To get a Grain Field you need to unlock its technology in the Research Tree and build it via the Buildings menu, as long as you have the required resources. It needs to be adjacent to a [[Halfling Farm]], it can be sold, rebuilt and upgraded.
Om een paddestoelenboerderij te krijgen moet je de juiste onderzoek afgerond hebben en gebouwd hebben via het bouwmenu. Het gebouw heeft een connectie nodig met de [[Halflingboerderij]]. Het gebouw kan verkocht, herbouwd en uitgebreid worden.


====Uitbreiden====


====Upgrade====
Het uitbreiden van een graanakker zal de productie niet verhogen, maar een ander goed produceren.
 
Upgrading a Grain Field to the next level does not enhance production but rather switch to a different good.


[[File:04fieldupgrade.png|center]]
[[File:04fieldupgrade.png|center]]


===Graanakker overzicht===
 
 
===Grain Field Overview===
{| style="text-align: center"
{| style="text-align: center"
!colspan="10"|Grain Field Information
!colspan="10"|Graanakker informatie
|-
|-
|Level
|Niveau
|colspan="2"|Requirements
|colspan="2"|Vereisten
|colspan="2"|Costs
|colspan="2"|Kosten
|colspan="4"|Benefits
|colspan="4"|Voordelen
|-
|-
|[[File:Level small.png|Level]]
|[[File:Level small.png|Niveau]]
|[[File:field_small.png|Size]]
|[[File:field_small.png|Grootte]]
|[[File:time_small.png|Construction Time]]
|[[File:time_small.png|Bouwtijd]]
|[[File:Fertilizer_icon.png|25px|Magic Fertilizer]]
|[[File:Fertilizer_icon.png|25px|Kunstmest]]
|[|[[File:Seed_icon.png|25px|Seeds]]
|[|[[File:Seed_icon.png|25px|Zaden]]
|[[File:gr6_grain.png|25px|Grain]]
|[[File:gr6_grain.png|25px|Graan]]
|[[File:gr6_carrots.png|25px|Carrots]]
|[[File:gr6_carrots.png|25px|Wortels]]
|[[File:gr6_pumpkins.png|25px|Pumpkins]]
|[[File:gr6_pumpkins.png|25px|Pompoenen]]
|[[File:gr6_apples.png|25px|Apples]]
|[[File:gr6_apples.png|25px|Appels]]
|-
|-
|1
|1
Regel 114: Regel 107:
   
   


===Building Levels===
===Gebouw Niveaus===


{| align=center
{| align=center
!Level 1
!Niveau 1
!Level 2
!Niveau 2
!Level 3
!Niveau 3
!Level 4
!Niveau 4
|-
|-
|[[File:B_Gr6_Production2_1_0009.png|170px|center]]
|[[File:B_Gr6_Production2_1_0009.png|170px|center]]
Regel 127: Regel 120:
|[[File:B_Gr6_Production2_4_0009.png|150px|center]]
|[[File:B_Gr6_Production2_4_0009.png|150px|center]]
|-
|-
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Press on each building level to see a bigger image.
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien.  
|}
|}

Huidige versie van 24 jul 2017 om 22:15


Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Vestigingen Expansion.png
Ga terug naar: Gebouwen Overzicht


Halflingen gebouwen overzicht
Portalsite gr6.png

Bronboom

Street gr6.png

Irrigatiekanaal

Gr6 production 1.png

Halflingboerderij

Gr6 production 2.png

Graanakker

Graanakker

De Graanakker produceert Graan Gr6 grain.png, Wortels Gr6 carrots.png, Pompoenen Gr6 pumpkins.png en Appels Gr6 apples.png, op basis van het level van het gebouw! (Dit is anders dan wat we tot nu toe hebben gezien in Elvenar)


Let op: De graanakker kan maar een type goed produceren per gebouw level.


Gr6 01field.png


Doel

In de boerderij wordt kunstmest geproduceerd voor de akkers die ze verbouwen. De graanakkers, die een direct verbinding nodig hebben met de boerderij(maar geen straatconnectie of via een irrigatiekanaal), kunnen maar een soort goed produceren per level. Dus breid een graanakker niet om de hoeveelheid productie van dat goed te vergroten, maar om een ander goed te produceren!

Afhankelijk van het level produceert de graanakker ofwel graan, wortels, pompoenen of appels die daarna verwerkt kunnen worden naar tintelbrood, breinsoep of jollige jam in de boerderij.

02Field.png


De graanakker heeft geen goederen nodig om iets te produceren. Graan(level 1), Wortels(level 2), Pompoenen(level 3) en Appels(level 4) worden automatisch over tijd geproduceerd, net zoals bij een Huis. Je hoeft alleen de productie op te halen zodra hetklaar is. Je kan de goederen pas gebruiken zodra je ze opgehaald hebt van de akker!


Productie ophalen

03Field.png

Je kan de productie van de graanakker verhogen door de bronboom uit te breiden. Je kan zien dat je een bonus hebt als je een groene pijl bij het desbetreffende goed ziet.


Field collection.png

Nadat de productie klaar is moet je het ophalen om het toe te voegen aan je opslag. Je zal het icoon van het goed zien boven de akker.


Vereisten

Om een paddestoelenboerderij te krijgen moet je de juiste onderzoek afgerond hebben en gebouwd hebben via het bouwmenu. Het gebouw heeft een connectie nodig met de Halflingboerderij. Het gebouw kan verkocht, herbouwd en uitgebreid worden.

Uitbreiden

Het uitbreiden van een graanakker zal de productie niet verhogen, maar een ander goed produceren.

04fieldupgrade.png

Graanakker overzicht

Graanakker informatie
Niveau Vereisten Kosten Voordelen
Niveau Grootte Bouwtijd Kunstmest Zaden Graan Wortels Pompoenen Appels
1 4x4 3h 28m 410 5900 108/h - - -
2 4x4 3h 41m 500 5100 - 20/h - -
3 4x4 3h 51m 590 4400 - - 3/h -
4 4x4 4h 06m 680 3600 - - - 12/h


Gebouw Niveaus

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
B Gr6 Production2 1 0009.png
B Gr6 Production2 2 0009.png
B Gr6 Production2 3 0009.png
B Gr6 Production2 4 0009.png
Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien.