InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Volg ons op

Uit Elvenar Wiki NL
Ga naar: navigatie, zoeken
(Pagina aangemaakt (engels))
 
 
(13 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
{{Template:Buildings}}
 
{{Template:Buildings}}
===Dwarven Portal===
+
{{Template:Dwarven_Buildings}}
The Dwarven Portal is the building that allows you to start reviving the Dwarven race little by little. As soon as you research its technology and place the building in your city, you will start seeing Dwarves coming through the Portal and walking in your streets.  
+
===Dwergenportaal===
 +
Het Dwergenportaal is een gebouw dat je in staat stelt het Dwergenvolk beetje bij beetje te doen herleven. Zodra je het gebouw onderzoekt en bouwt, zul je de Dwergen door je portaal heen zien komen en zal je ze op je straten zien lopen.
  
 
[[File:DPortal.png|center]]
 
[[File:DPortal.png|center]]
  
  
====Purpose====
+
====Doel====
The Portal is meant to be the building that establishes and maintains the connection between your city and the Dimension of the Lost Souls, where the forgotten races of the old world are roaming, but will also act as the storage for the pure Dwarven resources - Granite and Copper.
+
Het portaal is bedoeld als een gebouw dat een connectie maakt en onderhoudt tussen jouw stad en de Dimensie van de Verloren Zielen, waar de vergeten volkeren van de oude wereld rondzwerven, maar het is ook voor de opslag van de pure Dwergengoederen - Graniet en Koper.
  
Being the only way to bring the Dwarves back to life and keep them in your city until they are fully established, the Portal will need a street connection to your Main Hall at all times, just like all the buildings you have so far.
+
Het portaal is de enige manier om de Dwergen tot leven te wekken en de manier om ze in jouw stad te houden tot ze volledig hersteld zijn. Daarom heeft het portaal een verbinding nodig met het stadhuis via een weg, net als alle andere gebouwen die je tot nu toe gemaakt hebt. Om het portaal met de Dwergengebouwen - de Granietmijn en Kopergieterij - te verbinden, heb je een speciale weg nodig genaamd de Poortweg.
To then connect the Portal to the Dwarven buildings - Granite Mine and Copper Foundry - you will need a special street called the Portal Alley.
 
  
 
[[File:DP_Connect.png|center]]
 
[[File:DP_Connect.png|center]]
  
 +
Het Portaal wordt ook gebruikt als opslag voor de nieuwe goederen die de Dwergen met zich meebrengen en het is eveneens de bron voor productiebonussen van deze goederen.
  
The Portal will also be used as a storage for the new resources the Dwarves introduce to your city as well as being the source for their production bonus.
+
Als je op het gebouw klikt dan krijg je de inventaris te zien voor Graniet en Koper en de bijbehorende maximale opslaghoeveelheden. Ook krijg je je huidige bonuspercentage te zien. Als de opslag voor een of beide goederen vol zit dan zal je een rode balk zien op de respectievelijke goederen. Om de opslag van de goederen te vergroten, zul je het Portaal moeten uitbreiden naar het volgende level.
  
 
Clicking on the building opens your inventory for the Granite and Copper and it will show you the storage capacity for those two Goods, as well as the current bonus percentage. When the storage is full for one or both Goods, it will show a red bar on the respective Good information. To enlarge its storage capacity you will need to upgrade the Portal to the next level.
 
  
 
[[File:DP_Full.png|center]]
 
[[File:DP_Full.png|center]]
  
  
If you hover your mouse over the Dwarven Portal you will be able to see a tooltip with the current storage capacity and how filled with Goods your building is.  
+
Als je je muis over het Dwergenportaal houdt, zul je in het popup venster de huidige opslagcapaciteit zien en je huidige voorraad van deze goederen.
  
 
[[File:DP_Tooltip.png|center]]
 
[[File:DP_Tooltip.png|center]]
  
====Requirements====
+
====Vereisten====
You can only build the Dwarven Portal after researching its technology and as long as you have the proper resources to unlock it in the Research Tree. It needs a street connection to the Main Hall, it can be sold, rebuilt and upgraded.
+
Je kunt alleen het dwergenportaal bouwen als je het gebouw onderzocht hebt en je de juiste goederen hebt. Het Portaal heeft een verbinding nodig met het stadhuis via een weg. Het Portaal kan verkocht, verplaatst en uitgebreid worden.
  
 +
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
 +
|style="background-color:#af895f;"|'''Hint:''' Zelfs als je het Dwergenportaal verkoopt zal je alle opslag van de Dwergengoederen bewaren in je stad!
 +
|}
  
====Upgrade====
+
====Uitbreiden====
  
Upgrading the Dwraven Portal to a new level will increase:
+
Het uitbreiden van het Dwergenportaal verhoogt:
  
#The amount of Granite and Copper you can store;
+
#De hoeveelheid Graniet en Koper die je kunt opslaan
#The production bonus for the two Dwarven Goods;
+
#De productiebonus die je krijgt voor Dwergengoederen.
  
 
[[File:DP_UPgrade.png|center]]
 
[[File:DP_UPgrade.png|center]]
  
 
+
===Dwergenportaal overzicht===
===Dwarven Portal Overview===
 
 
{| style="text-align: center"
 
{| style="text-align: center"
!colspan="10"|Dwarven Portal Information
+
!colspan="10"|Dwergenportaal informatie
 
|-
 
|-
 
|Level
 
|Level
|colspan="2"|Requirements
+
|colspan="2"|Vereisten
|colspan="4"|Costs
+
|colspan="4"|Kosten
|colspan="3"|Benefits
+
|colspan="3"|Voordelen
 
|-
 
|-
|[[File:Level small.png|Level]]
+
|[[File:Level small.png|Niveau]]
|[[File:field_small.png|Size]]
+
|[[File:field_small.png|Grootte]]
|[[File:time_small.png|Construction Time]]
+
|[[File:time_small.png|Bouwtijd]]
|[[File:coin_small.png|Coins]]
+
|[[File:coin_small.png|Munten]]
|[[File:supply_small.png|Supplies]]
+
|[[File:supply_small.png|Voorraden]]
|[[File:Collect_granite.png|30px|Granite]]
+
|[[File:Collect_granite.png|30px|Graniet]]
|[[File:Collect_copper.png|30px|Copper]]
+
|[[File:Collect_copper.png|30px|Koper]]
|[[File:Collect_granite.png|30px|Granite]]Capacity
+
|[[File:Collect_granite.png|30px|Graniet]]Capaciteit
|[[File:Collect_copper.png|30px|Copper]]Capacity
+
|[[File:Collect_copper.png|30px|Koper]]Capaciteit
|[[File:DP_Boost.png|Resources Production]]Boost
+
|[[File:DP_Boost.png|Goederen productie]]Boost
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
 
|2x2
 
|2x2
|15h 17m
+
|16h 47m
|373.000
+
|355.000
|13.100
+
|12.400
 +
| -
 
| -
 
| -
| -
 
 
|11.100
 
|11.100
 
|250
 
|250
Regel 74: Regel 75:
 
|2
 
|2
 
|3x3
 
|3x3
|16h 14m
+
|17h 49m
|421.000
+
|400.000
|14.700
+
|14.000
 
|8.100
 
|8.100
 
| -
 
| -
Regel 85: Regel 86:
 
|3
 
|3
 
|4x4
 
|4x4
|17h 10m
+
|18h 29m
|461.000
+
|438.000
|16.100
+
|15.400
 
|14.700
 
|14.700
 
|350
 
|350
Regel 96: Regel 97:
 
|4
 
|4
 
|5x5
 
|5x5
|18h 14m
+
|19h 38m
|520.000
+
|494.000
|18.200
+
|15.400
 
|27.000
 
|27.000
 
|670
 
|670
Regel 107: Regel 108:
 
|}
 
|}
  
 
+
===Gebouw niveaus===
===Building Levels===
 
  
 
{| align=center
 
{| align=center
!Level 1  
+
!Niveau 1  
!Level 2
+
!Niveau 2
!Level 3
+
!Niveau 3
!Level 4
+
!Niveau 4
 
|-
 
|-
 
|[[File:D_mainhall_dwarves_01_cropped.png|120px]]
 
|[[File:D_mainhall_dwarves_01_cropped.png|120px]]
Regel 121: Regel 121:
 
|[[File:D_mainhall_dwarves_04_cropped.png|190px]]
 
|[[File:D_mainhall_dwarves_04_cropped.png|190px]]
 
|-
 
|-
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Press on each building level to see a bigger image.
+
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien.
 
  |}
 
  |}

Huidige versie van 5 jul 2020 om 16:02


Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Vestigingen Expansion.png
Ga terug naar: Gebouwen Overzicht


Dwergengebouwen overzicht
Dwarven portal.png

Dwergenportaal

Poortspoorweg

Poortspoorweg

Granite mine.png

Granietmijn

Copper foundry.png

Kopergieterij

Dwergenportaal

Het Dwergenportaal is een gebouw dat je in staat stelt het Dwergenvolk beetje bij beetje te doen herleven. Zodra je het gebouw onderzoekt en bouwt, zul je de Dwergen door je portaal heen zien komen en zal je ze op je straten zien lopen.

DPortal.png


Doel

Het portaal is bedoeld als een gebouw dat een connectie maakt en onderhoudt tussen jouw stad en de Dimensie van de Verloren Zielen, waar de vergeten volkeren van de oude wereld rondzwerven, maar het is ook voor de opslag van de pure Dwergengoederen - Graniet en Koper.

Het portaal is de enige manier om de Dwergen tot leven te wekken en de manier om ze in jouw stad te houden tot ze volledig hersteld zijn. Daarom heeft het portaal een verbinding nodig met het stadhuis via een weg, net als alle andere gebouwen die je tot nu toe gemaakt hebt. Om het portaal met de Dwergengebouwen - de Granietmijn en Kopergieterij - te verbinden, heb je een speciale weg nodig genaamd de Poortweg.

DP Connect.png

Het Portaal wordt ook gebruikt als opslag voor de nieuwe goederen die de Dwergen met zich meebrengen en het is eveneens de bron voor productiebonussen van deze goederen.

Als je op het gebouw klikt dan krijg je de inventaris te zien voor Graniet en Koper en de bijbehorende maximale opslaghoeveelheden. Ook krijg je je huidige bonuspercentage te zien. Als de opslag voor een of beide goederen vol zit dan zal je een rode balk zien op de respectievelijke goederen. Om de opslag van de goederen te vergroten, zul je het Portaal moeten uitbreiden naar het volgende level.


DP Full.png


Als je je muis over het Dwergenportaal houdt, zul je in het popup venster de huidige opslagcapaciteit zien en je huidige voorraad van deze goederen.

DP Tooltip.png

Vereisten

Je kunt alleen het dwergenportaal bouwen als je het gebouw onderzocht hebt en je de juiste goederen hebt. Het Portaal heeft een verbinding nodig met het stadhuis via een weg. Het Portaal kan verkocht, verplaatst en uitgebreid worden.

Hint: Zelfs als je het Dwergenportaal verkoopt zal je alle opslag van de Dwergengoederen bewaren in je stad!

Uitbreiden

Het uitbreiden van het Dwergenportaal verhoogt:

  1. De hoeveelheid Graniet en Koper die je kunt opslaan
  2. De productiebonus die je krijgt voor Dwergengoederen.
DP UPgrade.png

Dwergenportaal overzicht

Dwergenportaal informatie
Level Vereisten Kosten Voordelen
Niveau Grootte Bouwtijd Munten Voorraden Graniet Koper GranietCapaciteit KoperCapaciteit Goederen productieBoost
1 2x2 16h 47m 355.000 12.400 - - 11.100 250 -
2 3x3 17h 49m 400.000 14.000 8.100 - 33.000 810 20%
3 4x4 18h 29m 438.000 15.400 14.700 350 78.000 1.960 40%
4 5x5 19h 38m 494.000 15.400 27.000 670 160.000 3.400 60%

Gebouw niveaus

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
D mainhall dwarves 01 cropped.png D mainhall dwarves 02 cropped.png D mainhall dwarves 03 cropped.png D mainhall dwarves 04 cropped.png
Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien.