Bronboom: verschil tussen versies

Uit Elvenar Wiki NL
Naar navigatie springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Template:Buildings}} {{Template:Halflings_Buildings}} ===Spring Grove=== The Spring Grove will allow the Little Folk to enter your city. Here they will live whil...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
{{Template:Buildings}}
{{Template:Buildings}}
{{Template:Halflings_Buildings}}
{{Template:Halflings_Buildings}}
===Spring Grove===
===Bronboom===


The Spring Grove will allow the Little Folk to enter your city. Here they will live while in your city, from here they spread out through your Provinces to collect seeds and here they store everything they need for the Harvest Festival
De bronboom zal er voor zorgen dat het kleine volk in je stad kan komen. Vanuit hier zullen ze in je stad leven en uitspreiden in de provincies om zaadjes te verzamelen. In de bronboom worden de goederen van dit volk opgeslagen.


[[File:HalfMainpanel.png|center]]
[[File:HalfMainpanel.png|center]]
====Purpose====
====Doel====
Being the only way to bring the Halflings back to life and keep them in your city until they are fully established, the Spring Grove will need a street connection to your Main Hall at all times, just like all the buildings you have so far. On the other hand, to connect the Portal to the Halflings' production buildings - [[Halflings Farm|Halflings Farm]] and [[Grain Field|Grain Field]] - you will need a special street called the Irrigation Canal.
Om de Halflingen terug tot leven te roepen en ze ook levend te houden heb je een Bronboom nodig. Net als alle andere gebouwen heeft een Bronboom ten alle tijden een verbinding met je stadshuis nodig. Aan de andere kant is het portaal de connectie naar zijn speciale gebouwen: de [Halflingboerderij|Halflingboerderij] en de [Graanakker|Graanakker] , hiervoor zal je wel de speciale straat nodig hebben: het Irrigatiekanaal.  


[[File:HalfMain.png|center]]
[[File:HalfMain.png|center]]


The Spring Grove will act as the storage for all that Halflings produce on their Farm as well as being the source for their production bonus.
De Bronboom dient als opslag van alle goederen die de Halflingen produceren op hun boerderij, en als een bron van productie bonussen voor hun gebouwen.  


Clicking on the building opens your inventory for the race's productions: it will show you the storage capacity for those three Goods, the amount you have of all the others as well as the current bonus percentage for all buildings' productions. When the storage is full for Tingle Bread, Savvy Soup and Jolly Jelly, it will show a red bar on the respective Good information. To enlarge its storage capacity you will need to upgrade the Spring Grove to the next level or spend some Goods!
Door op het gebouw te klikken open je de inventaris van de producties van dit ras: Het laat de opslag capaciteiten zien van de 2 goederen, de hoeveelheid goederen die je van alle goederen hebt van dit ras en de huidige bonuspercentage voor alle gebouwen die de bonus krijgen. Wanneer de opslag volt zit voor het Tintelbrood, Breinsoep en Jolige Jam dan laat het een rode bar zien op het desbetreffende goed. Om meer op te kunnen slaan moet je het portaal uitbreiden of wat goederen uitgeven!  
Regel 21: Regel 21:
If you hover your mouse over the Spring Grove you will be able to see a tooltip with the current storage capacity and how filled with Goods your building is.
Als je met je muis over de Bronboom gaat dan zal je een tooltip zien met de huidige opslag capaciteiten en hoeveel goederen er gevuld zijn in je gebouw.  
[[File:HalfMainTip.png|center]]
[[File:HalfMainTip.png|center]]


====Requirements====
====Vereisten====
You can only build the Spring Grove after researching its technology and as long as you have the proper resources to unlock it in the Research Tree. It needs a street connection to the Main Hall, it can be sold, rebuilt and upgraded.
Je kan alleen de Bronboom bouwen nadat je het juiste onderzoek afgerond. De Bronboom heeft een straatconnectie nodig met het Stadhuis. het gebouw kan verkocht, herbouwd en uitgebreid worden.
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
|style="background-color:#af895f;"|'''Hint:''' Even if you sell your Spring Grove, you will keep the race's resources in your city! Nevertheless you might want to keep the Spring Grove until you finished all Halfling quests.
|style="background-color:#af895f;"|'''Hint:''' Zelfs als je de Bronboom verkoopt zal je alle opslag van de Halflinggoederen bewaren in je stad!  
|}
|}


====Upgrade====
====Uitbreiden====


Upgrading the Spring Grove to a new level will increase:
Het uitbreiden van de Bronboom geeft de volgende voordelen:
 
    De hoeveelheid Tintelbrood, Breinsoep en Jolige Jam die je kan opslaan;
    De productiebonus voor alle Halfling goederen;


#The amount of Tingle Bread, Savvy Soup and Jolly Jelly you can store;
#The production bonus for all the Halfling Goods;


[[File:Halfling_SG_Upgrade.png|center]]
[[File:Halfling_SG_Upgrade.png|center]]


===Spring Grove Overview===
===Bronboom Overzicht===
{| style="text-align: center"
{| style="text-align: center"
!colspan="12"|Spring Grove Information
!colspan="12"|Bronboom Informatie
|-
|-
|Level
|Niveau
|colspan="2"|Require- ments
|colspan="2"|Vereisten
|colspan="5"|Costs
|colspan="5"|Kosten
|colspan="4"|Benefits
|colspan="4"|Voordelen
|-
|-
|[[File:Level small.png|Level]]
|[[File:Level small.png|Niveau]]
|[[File:field_small.png|Size]]
|[[File:field_small.png|Grootte]]
|[[File:time_small.png|Construction Time]]
|[[File:time_small.png|Bouwtijd]]
|[[File:coin_small.png|Coins]]
|[[File:coin_small.png|Munten]]
|[[File:supply_small.png|Supplies]]
|[[File:supply_small.png|Voorraden]]
|[[File:gr6_bread.png|25px|Tingle Bread]]
|[[File:gr6_bread.png|25px|Tintelbrood]]
|[[File:gr6_soup.png|25px|Savvy Soup]]
|[[File:gr6_soup.png|25px|Breinsoep]]
|[[File:gr6_jam.png|25px|Jolly Jelly]]
|[[File:gr6_jam.png|25px|Jolige Jam]]
|[[File:gr6_bread.png|25px|Tingle Bread]] Capacity
|[[File:gr6_bread.png|25px|Tintelbrood]] capaciteit
|[[File:gr6_soup.png|25px|Savvy Soup]] Capacity
|[[File:gr6_soup.png|25px|Breinsoep]] capaciteit
|[[File:gr6_jam.png|25px|Jolly Jelly]] Capacity
|[[File:gr6_jam.png|25px|Jolige Jam]] capaciteit
|[[File:GR6bst.png|Resources Production Boost]] Resources Production Boost
|[[File:GR6bst.png|Goederen productieboost]]
|-
|-
|1
|1
Regel 119: Regel 120:
|}
|}


===Building Levels===
===Gebouw Niveaus===


{| align=center
{| align=center
!Level 1
!Niveau 1
!Level 2
!Niveau 2
!Level 3
!Niveau 3
!Level 4
!Niveau 4
|-
|-
|[[File:B_GR6_Portal_1.png|120px|center]]
|[[File:B_GR6_Portal_1.png|120px|center]]
Regel 132: Regel 133:
|[[File:B_GR6_Portal_4.png|120px|center]]
|[[File:B_GR6_Portal_4.png|120px|center]]
|-
|-
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Press on each building level to see a bigger image.
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien.  
|}
|}

Versie van 17 jul 2017 15:43


Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Vestigingen Expansion.png
Ga terug naar: Gebouwen Overzicht


Halflingen gebouwen overzicht
Portalsite gr6.png

Bronboom

Street gr6.png

Irrigatiekanaal

Gr6 production 1.png

Halflingboerderij

Gr6 production 2.png

Graanakker

Bronboom

De bronboom zal er voor zorgen dat het kleine volk in je stad kan komen. Vanuit hier zullen ze in je stad leven en uitspreiden in de provincies om zaadjes te verzamelen. In de bronboom worden de goederen van dit volk opgeslagen.


Doel

Om de Halflingen terug tot leven te roepen en ze ook levend te houden heb je een Bronboom nodig. Net als alle andere gebouwen heeft een Bronboom ten alle tijden een verbinding met je stadshuis nodig. Aan de andere kant is het portaal de connectie naar zijn speciale gebouwen: de [Halflingboerderij|Halflingboerderij] en de [Graanakker|Graanakker] , hiervoor zal je wel de speciale straat nodig hebben: het Irrigatiekanaal.

HalfMain.png

De Bronboom dient als opslag van alle goederen die de Halflingen produceren op hun boerderij, en als een bron van productie bonussen voor hun gebouwen.

Door op het gebouw te klikken open je de inventaris van de producties van dit ras: Het laat de opslag capaciteiten zien van de 2 goederen, de hoeveelheid goederen die je van alle goederen hebt van dit ras en de huidige bonuspercentage voor alle gebouwen die de bonus krijgen. Wanneer de opslag volt zit voor het Tintelbrood, Breinsoep en Jolige Jam dan laat het een rode bar zien op het desbetreffende goed. Om meer op te kunnen slaan moet je het portaal uitbreiden of wat goederen uitgeven!


HalfGoodsfull.png


Als je met je muis over de Bronboom gaat dan zal je een tooltip zien met de huidige opslag capaciteiten en hoeveel goederen er gevuld zijn in je gebouw.


HalfMainTip.png

Vereisten

Je kan alleen de Bronboom bouwen nadat je het juiste onderzoek afgerond. De Bronboom heeft een straatconnectie nodig met het Stadhuis. het gebouw kan verkocht, herbouwd en uitgebreid worden.


Hint: Zelfs als je de Bronboom verkoopt zal je alle opslag van de Halflinggoederen bewaren in je stad!

Uitbreiden

Het uitbreiden van de Bronboom geeft de volgende voordelen:

   De hoeveelheid Tintelbrood, Breinsoep en Jolige Jam die je kan opslaan;
   De productiebonus voor alle Halfling goederen;


Halfling SG Upgrade.png

Bronboom Overzicht

Bronboom Informatie
Niveau Vereisten Kosten Voordelen
Niveau Grootte Bouwtijd Munten Voorraden Tintelbrood Breinsoep Jolige Jam Tintelbrood capaciteit Breinsoep capaciteit Jolige Jam capaciteit Goederen productieboost
1 2x3 19h 20m 2.000.000 36.000 - - - 1380 2100 3400 -
2 3x4 20h 32m 2.300.000 40.000 900 1370 2200 2100 3100 5200 20%
3 4x5 21h 32m 2.400.000 41.000 1370 2000 3400 2800 4100 6900 40%
4 5x6 22h 52m 2.700.000 47.000 1820 2700 4500 3400 5200 8600 60%

Gebouw Niveaus

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
B GR6 Portal 1.png
B GR6 Portal 2.png
B GR6 Portal 3.png
B GR6 Portal 4.png
Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien.